Patiënten

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. U kunt uw deelname aan het onderzoek bespreken met familie, naastbetrokkenen en behandelaars. Het kan zijn dat u nog twijfels heeft over uw deelname aan het onderzoek, u krijgt dan de tijd om hierover na te denken. Na het verstrekken van de informatie over het onderzoek door het onderzoeksteam, wordt u na ongeveer 5 dagen gebeld en gevraagd of u een beslissing heeft kunnen nemen omtrent deelname aan het onderzoek.

Deelname is vrijwillig. Indien u niet wilt meedoen dan heeft dat geen verdere gevolgen voor uw behandeling.

Doet u wel mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek altijd stoppen. Stoppen met het onderzoek heeft ook geen gevolgen voor uw behandeling, die gaat gewoon door. U hoeft de reden waarom u stopt met het onderzoek niet te geven, wel moet u dit direct melden aan het onderzoekersteam, in verband met het beloop van het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Als er nieuwe informatie over het onderzoek beschikbaar komt die belangrijk voor u is, dan laat de onderzoeker dit aan u weten. Er wordt dan aan u gevraagd of u wilt blijven meedoen.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032