Patiënten

Deelname

In totaal doet u twaalf maanden aan het onderzoek mee. De indeling van de twee behandelgroepen wordt op basis van loting vooraf bepaald. Van de mensen die aan het onderzoek meedoen, krijgt de groep intensieve thuisbehandeling ondersteuning en behandeling van het IBT-team. De andere zorggroep krijgt behandeling in de vorm van een klinische opname. Het lijkt wat vreemd dat op zo’n belangrijk moment in uw leven het lot bepaalt welke behandeling u krijgt. Wij zijn echter van mening dat beide behandelingen goede behandelingen zijn, die ook nu naast elkaar bestaan met goede resultaten.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032