Patiënten

Mogelijke nadelige effecten en/of ongemakken

Voor uzelf heeft deelname aan het onderzoek geen direct voordeel, behalve een vergoeding van maximaal € 70. Echter dit onderzoek kan waardevolle gegevens opleveren, die tot een verbetering van de zorg kunnen leiden voor patiënten die acute psychische klachten krijgen. Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in de belasting van naastbetrokkenen, wat mogelijk ook kan leiden tot betere ondersteuning voor hen.

U zult altijd behandeld worden volgens de regulier geldende afspraken en protocollen die binnen Arkin en GGZ inGeest en in Nederland gelden.

Eventuele nadelen van deelname aan dit onderzoek zouden kunnen zijn:

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032