Over het onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Er zijn twee vormen van intensieve psychiatrische zorg: een opname in de kliniek of een behandeling door het IBT-team. Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van intensieve thuisbehandeling in vergelijking met behandeling tijdens een opname. Deze onderzoeken zijn echter allemaal in het buitenland gedaan. Van deze resultaten kan dus niet zomaar aangenomen worden, dat die ook gelden voor de situatie in Nederland. Daarnaast was de groep onderzochte patiënten vaak klein en was vaak onduidelijk hoe deze patiënten voor het onderzoek geselecteerd waren. Zowel de behandeling in de kliniek, als de intensieve behandeling thuis worden vaak als even effectief beschouwd. Het is echter niet duidelijk of dit voor alle groepen patiënten geldt. De vraag is of een opname, voor iemand die bijvoorbeeld depressief of chaotisch in zijn hoofd is, even effectief is als een IBT-behandeling.
Tenslotte is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe de effectiviteit van een behandeling zich verhoudt tot de kosten van een behandeling.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032