Over het onderzoek

Inleiding

Het kan voorkomen dat iemand tijdens zijn leven een psychiatrische crisis meemaakt. Soms gaat zo’n crisis gepaard met heftige emoties; zoals angst, paniek, somberheid of bijvoorbeeld de overtuiging dat iedereen erop uit is om jou iets aan te doen. Ook kan het zijn dat anderen uit je omgeving, zoals bijvoorbeeld vrienden of familieleden, jou anders ervaren dan normaal en zich daar grote zorgen over maken. Dit kan een aanleiding vormen om hulp te zoeken binnen de psychiatrische hulpverlening. Deze hulp kan variëren van één of een aantal gesprekken tot aan heel intensieve zorg.

Deze intensieve psychiatrische zorg bestond tot voor kort meestal uit opname in een kliniek. Men werd dan op een afdeling intensief begeleid, kreeg gesprekken, verschillende soorten therapie en ook vaak medicatie. Op het moment dat patiënten voldoende hersteld waren, volgde ontslag en was de volgende stap dat men ambulante zorg op een polikliniek of bij een wijkteam kreeg. Vaak ervaren patiënten en hun familieleden een opname als noodzakelijk, om weer beter te kunnen worden. Soms echter, wordt een opname als niet goed voor de gezondheid ervaren en wil de patiënt of zijn naasten liever dat de behandeling thuis plaats vindt.
Hiervoor is het Intensieve Behandeling Thuis (IBT) team in Amsterdam opgericht, elders in Nederland ook wel Intensive Home Treatment (IHT) genoemd

Het IBT-team bestaat uit professionals uit verschillende disciplines binnen de GGZ en zij zorgen samen voor een intensieve behandeling bij de patiënt thuis. De hulpverleners van het IBT-team zullen in samenwerking met de hulpbehoevende en diens naastbetrokkenen onderzoeken welke zorg noodzakelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan praktische ondersteuning, bij bijvoorbeeld het regelen van financiën of het maken van een programma om weer structuur in de dag te krijgen, maar ook gesprekken, medicatie en indien nodig, ondersteuning van de naastbetrokkenen. De hulpverleners van het IBT-team kunnen indien nodig meerdere malen per dag langskomen en bieden 24 uurszorg. Het IBT-team kan ook ingezet worden om de overgang van de kliniek naar huis makkelijker te maken.
De intensieve behandeling van het IBT-team duurt maximaal zes weken. Dit blijkt in de praktijk meestal lang genoeg te zijn. Mocht er daarna nog behoefte zijn aan minder intensieve zorg, dan wordt die zorg in overleg met de hulpbehoevende en zijn naastbetrokkenen geregeld.

Lees meer over IBT op de website van Platform IHT

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032