Voor familie & naasten

Behandeling

Dit onderzoek is een gerandomiseerd onderzoek en de verdeling tussen de groep die thuisbehandeling krijgt en de andere zorggroep wordt op basis van loting bepaald. Van de deelnemers, krijgt de groep die thuis behandeld wordt ondersteuning en behandeling van het intensieve behandelteam thuis (IBT). De andere zorggroep krijgt zorg in de vorm van een klinische opname.

Intensieve behandeling thuis:
Patiënten die behandeld worden door het IBT-team krijgen een behandeling thuis, waarbij 24 uur per dag op de hulpverleners teruggevallen kan worden. De exacte invulling van de zorg wordt met uw naaste, de patiënt, en u als en zijn/haar familie en naastbetrokkenen besproken. Indien thuisbehandeling niet verantwoord is kan uw naaste altijd opgenomen worden in de kliniek. Er wordt hem/haar dus geen zorg onthouden. Wel zal tijdens die opname dan samen met het IBT-team gekeken worden, hoe uw naaste op een verantwoorde manier zo snel mogelijk weer naar huis kan met ondersteuning van het IBT-team.

Andere zorggroep: Opname in de kliniek
De andere zorggroep zal in eerste instantie meestal een opname krijgen, waarbij de hulpverleners van de kliniek samen met andere ambulant werkende hulpverleners zullen proberen uw naaste de nodige zorg te bieden. Daarnaast zullen ze proberen uw naaste wanneer dat mogelijk is weer thuis te krijgen. Het behandeltraject wordt bepaald aan de hand van zijn/haar situatie en wordt met uw naaste en zijn/haar familie en naastbetrokkenen besproken.

Zowel mensen die opgenomen worden als mensen die het intensieve behandelteam thuis ontvangen, worden verzocht om gedurende een periode van twaalf maanden op bepaalde momenten een aantal vragenlijsten samen met de onderzoekers in te vullen. De vragenlijsten worden afgenomen direct na het geven van toestemming en op 6, 26 en 52 weken na start. Dit kan dus ook zijn als uw naaste niet meer opgenomen of misschien niet meer in zorg is.
Meer informatie over het onderzoek

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032