Voor familie & naasten

Inleiding

Als een persoon in een psychiatrische crisis raakt zijn de naastbetrokkenen van deze persoon, zoals familie, vrienden, buren en collega’s, vaak zelf ook ongerust en van slag. Het komt ook voor dat de naastbetrokkenen zich erg ongerust maken en dat degene waar men zich zorgen over maakt het gevoel of idee heeft dat er niks aan de hand is. Onderzoek wijst uit dat actieve betrokkenheid van de familie in veel gevallen van acute psychische en psychiatrische problemen, een positieve invloed heeft op het verloop van de behandeling van de patiënt. Dit komt, omdat er dan gezamenlijk aan het doel wordt gewerkt om de situatie van de patiënt te verbeteren. Omdat naasten zo belangrijk zijn, willen wij hen graag betrekken bij het onderzoek.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032