Voor familie & naasten

Wie doen mee?

Uw naaste doet mee aan dit onderzoek wanneer:

U wordt als mantelzorger, familielid of naastbetrokkene, ook gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen. Ook voor u is deelname vrijwillig.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032