Voor zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals

Achtergrond

Er zijn twee vormen van intensieve psychiatrische zorg: een opname in de kliniek of een behandeling door het IBT-team. Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van intensieve thuisbehandeling in vergelijking met behandeling tijdens een opname. Deze onderzoeken zijn echter allemaal in het buitenland gedaan, in onder andere Australië en Groot-Brittannië, maar nog niet in Nederland. Uit het onderzoek gedaan in Groot-Brittannië, blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in de effectiviteit van beide behandelingen. Van deze resultaten kan echter niet zomaar aangenomen worden, dat die ook gelden voor de situatie in Nederland. Daarnaast was de patiëntpopulatie van dit onderzoek klein en is het onduidelijk hoe deze patiënten voor het onderzoek geselecteerd waren. Zowel de behandeling in de kliniek, als de intensieve behandeling thuis, worden vaak als even effectief beschouwd. Het is echter niet duidelijk of dit voor alle groepen patiënten geldt. De vraag is of een opname, voor iemand die bijvoorbeeld depressief of chaotisch in zijn hoofd is, even effectief is als een IBT-behandeling.
Tenslotte, omdat middelen zoals geld, voor de zorg steeds schaarser worden, is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe de effectiviteit van een behandeling zich verhoudt tot de kosten van een behandeling.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032