Voor zorgprofessionals

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek is een randomized controlled trial (RCT) waarbij 153 patiënten zullen worden geïncludeerd in de IBT conditie en 77 in de andere intensieve zorgconditie. De inclusie zal zo ongeveer 1,5 jaar duren. Deelnemende patiënten en hun naastbetrokkenen zullen gedurende één jaar na de inclusie gevolgd worden. Patiënten die worden aangemeld voor een opname of een intensieve crisisbehandeling bij zowel Arkin als GGZ inGeest en die aan de in- en exclusievoorwaarden voldoen, worden gerandomiseerd in de thuisbehandelings- of andere zorggroep. Indien de patiënt wilsbekwaam is en toestemming heeft gegeven om mee te doen aan het onderzoek, zullen de onderzoekers contact opnemen met de patiënt en een naastbetrokken. Vervolgens zal zo spoedig mogelijk de eerste meting plaatsvinden. De vervolgmetingen worden gedaan 6, 26 en 52 weken na inclusie.

Patiënten die in de postcodegebieden wonen die onder de exclusie gebieden vallen, de regio van het AIBT-Zuid Oost, zullen niet aan de gerandomiseerde trial meedoen. Zij, en hun naastbetrokkenen, vormen een aparte onderzoeksgroep en zullen gevraagd worden om aan alle metingen van het onderzoek mee te doen. Het extra inclusiecriterium dat voor deze groep geldt is dat de hulpverleners, patiënt en diens naastbetrokkenen, overeenkomen dat een tweede afspraak na de intake binnen 48 uur noodzakelijk is.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032